کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

جهت تنظیم اسناد قطعی خودرو، نیازی به تاییدیه صادره از مراکز تعویض پلاک نیست

جهت تنظیم اسناد قطعی خودرو، نیازی به تاییدیه صادره از مراکز تعویض پلاک نیست

طبق بخشنامه اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت

جهت تنظیم اسناد قطعی خودرو، نیازی به تاییدیه صادره از مراکز تعویض پلاک نیست
تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/31
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
0000.jpg81.09 کیلوبایت