کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

تسریع و تسهیل در تنظیم سند خودرو با عدم نیاز به دریافت گواهی تاییدیه نقل و انتقال

تسریع و تسهیل در تنظیم سند خودرو با عدم نیاز به دریافت گواهی تاییدیه نقل و انتقال

با توجه به بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم نیاز به دریافت تأییدیه نقل و انتقال از راهنمایی و رانندگی، تنظیم و صدور سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی تسهیل شده و سرعت می گیرد.
به گزارش روابط عمومی، مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این رابطه اظهار داشت: همه مردم می توانند بدون نیاز به تأییدیه نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی، در کمترین و کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تنظیم و دریافت سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اقدام کنند.


وی ادامه داد: بیش از 8400 دفتر اسناد رسمی موجود در کشور با این بخشنامه و بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی می توانند سریعا و بدون نیاز به گواهی یاد شده برای تنظیم سند خودرو اقدام نمایند.


معاون امور اسناد سازمان ثبت با تاکید بر اینکه بخشنامه جدید این معاونت، ارتباطی با قبول برگ سبز به جای گواهی نقل و انتقال ندارد گفت: چنین برداشتی از سوی برخی رسانه ها صحیح نیست.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/31