کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 29 ارديبهشت 1401

دیدار حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم با جمعی از هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

دیدار حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم با جمعی از هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

حجت الاسلام سيدمحمدعلي آل هاشم امروز در ديدار جمعي از هيئت مديره کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي اظهار داشت: تنظيم اسناد مهم و مسئوليت سنگين سردفتران نسبت به اشتباهات حتي سهوي نشان از اهميت و نقش اساسي کار سردفتران و دفترياران در جامعه است پس دقت عنصر اصلي در اين کار است.

وي افزود: پس‌ از ظهور اسلام و گسترش آن به ايران،تنظيم اسناد با اقتباس از‌آيه شريفه282 سوره بقره نظم بيشتري پيدا کرد و دايره تنظيم اسناد از مأمورين حکومتي به افراد‌ معتمد‌ (کاتب بالعدل) تسري يافت.

امام جمعه تبريز گفت: قدمت دفاتر ثبت اسناد‌ با پشتوانه شگرف تجربه و تخصص که مشابه آن در بخش خصوصي وجود نداشته و در بخش‌ دولتي کمتر‌ مشاهده‌ مي‌شود اعتبار ويژه اي به کار ثبت اسناد مي‌دهد.

وي اضافه کرد: سير تطور و تکامل تاريخي اسناد و دفاتر اسناد رسمي و مقايسه مسئوليت‌ سنگين سردفتران‌ با‌ ساير مشاغل هم‌طراز  کم نظير است.

آل‌هاشم تصريح کرد: دفاتر اسناد رسمي با همه فراز و نشيب‌ها، واقعيتي انکارناپذير است که تأثير شگرف آن در مدت نزديک به يک قرن در تمام ابعاد اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي کشور رسوخ نموده‌ و جايگاه مستحکم آن بر هيچ‌کس پوشيده نيست.

وي خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمي از يک‌سو بايد خود را با دنياي در حال پيشرفت و تحول و در حال انفجار اطلاعات هماهنگ‌ سازند‌ که لازمه آن، وجود دفاتري نوين، فعال، پويا و منطبق با پيشرفت‌هاي برق‌آساي تکنولوژي است و از سوي ديگر بايد براي دستيابي به اجراي حداقل ضرورت‌هاي قانوني مرتبط با شغل خود تلاش کنند.

نماينده ولي فقيه در آذربايجان‌شرقي گفت: متاسفانه بيشتر پرونده‌هاي حقوقي در مراجع قضايي مربوط به موضوع زمين است. مردم به امنيت نياز دارند و امنيت در جامعه تنها امنيت جاني نيست، بلکه بايد از حق مالکيت مردم هم صيانت شود دفاتر نبايد اجازه کلاهبرداري از افراد کم سواد و بي اطلاع را بدهند.

وي افزود: نظارت ناقص و سنتي سازمان ثبت و ساير نهادهاي قضايي و نظارتي براي مقابله و پيش‌گيري از  تخلفات پيچيده کافي نيست، سامانه ناکارآمد و ناقص فعلي موجود دفاتر اسناد رسمي و همچنين قوانين و ضوابط قديمي حوزه ثبت اسناد رسمي، مشکلات مضاعفي هستند که تاکنون مسير زمين‌خواران را هموار کرده است.

آل هاشم تصريح کرد: در کار دفاتر اسنادرسمي هم حق الناس و هم حق الله مطرح است، هر دو جنبه بايد به دقت رعايت شود. بايد جهت حفظ اعتماد عمومي دغدغه بيشتري داشته باشيد و با ارائه کار مطلوب و درچارچوب قوانين، جامعه را به سمت نظم حقوقي رهنمون سازند تا زمينه کمتري براي مراجعه به محاکم قضايي فراهم شود.

امام جمعه تبريز تصريح کرد: متخلف در هر قشر و صنفي وجود دارد متاسفانه در رصد اخبار مرتبط با مفاسدي همچون جعل اسناد و زمين‌خواري احتمال ديده شدن تخلف وجودداردکه کانون هاي صنفي بايد از اين اعتماد که سرمايه اصلي در هر کاري است با جديت تمام صيانت و محافظت کنند.
درابتداي اين ديدارمحمودحسن زاده رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي ضمن انتقادازهجمه هاي نارواعليه دفاتراسنادرسمي وعملکردناصواب صداوسيمادراين رابطه باارائه گزارشي اجمالي ازدفاتراسنادرسمي استان وبابيان دغدغه هاي هيات مديره کانون برروندروبه رشدفناوريهاي نوين درپروسه تنظيم سنددردفاترتاکيدنموده واين امررادرافزايش رضايتمندي واعتمادعمومي مردم بسيارموثردانستند.
(روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي

تاریخ ارسال خبر: 
1400/7/12