کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 29 ارديبهشت 1401

جایگاه آموزش در سیمای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

جایگاه آموزش در سیمای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

جایگاه آموزش در سیمای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
جلسه هم اندیشی بررسی تکالیف و ظرفیتهای آموزشی در حوزه دفاتر اسناد رسمی با توجه به آیین نامه قانون دفاتر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹با حضور اعضای دفتر آموزش و پژوهش و نیز جمعی از صاحب نظران و کارشناسان حوزه سردفتری از سراسر کشور که از طریق اسکایپ صورت پذیرفت، برگزار شد.


در این جلسه تکالیف ،ظرفیتها،نیازها و شیوه های مورد نیاز آموزشی مورد بررسی و اظهار نظر اعضای نشست قرار گرفت.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/09/10