کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

معرفی اعضای هیات مدیره و هیئت رئیسه دوره چهارم کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی

معرفی اعضای هیات مدیره و هیئت رئیسه دوره چهارم کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی

معرفی اعضای هیات مدیره و هیئت رئیسه دوره چهارم کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی

پیرو ابلاغات صادره از سوی معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی، موضوع ماده ۶۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ که طی آن از بین سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی اعضای اصلی و علی البدل به شرح ذیل تعیین شدند:

۱- محمدرضا غلامپور (سردفتر ۳۹ مشهد) عضو اصلی سردفتر
۲- سید علی محمدی(سردفتر ۱۱۸ مشهد) عضو اصلی سردفتر
۳- محمد گلشنی (سردفتر ۳۵۳ مشهد) عضو اصلی سردفتر
۴- داود بشری ترشیزی (سردفتر ۱۲۵ مشهد) عضو اصلی سردفتر
۵- سید کمال الدین میرشفیعی(سردفتر ۵۷ مشهد) عضو اصلی سردفتر
۶- وحیده محمدی پناه (دفتریار ۳۰۲ مشهد) عضو اصلی دفتریار
۷- علی بامی (دفتریار ۳۷ شاندیز) عضو اصلی دفتریار
۸- مهدی نصیری مقدم (سردفتر ۱۹۳ مشهد) عضو علی البدل اول سردفتر
۹- سعید باقری (سردفتر ۲۷۷ مشهد) عضو علی البدل دوم سردفتر
۱۰- سید حمیدرضا حسینی (دفتریار ۴۳ کاشمر) عضو علی البدل دفتریار

در اجرای ماده ۶۵ قانون مذکور اولین جلسه هیات مدیره دوره چهارم کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی در مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ در محل کانون تشکیل و طی آن سمت های هر یک از اعضای هیئت مدیره کانون به موجب رای مخفی به شرح ذیل تعیین شد:

۱- آقای سید علی محمدی – به سمت رئیس
۲- آقای محمد گلشنی – به سمت نایب رئیس
۳- آقای داود بشری ترشیزی – به سمت خزانه دار
۴- آقای سید کمال الدین میرشفیعی – به سمت دبیر
۵-آقای محمدرضا غلام پور -عضو اصلی
تاریخ ارسال خبر: 
1400/10/01