کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 18 مرداد 1401

قابل توجه متقاضیان ماده 69

قابل توجه متقاضیان ماده 69

قابل توجه متقاضيان ماده 69

 

مدارك لازم جهت ثبت نام شركت در كلاسهاي آموزشي ماده 69  به شرح زير اعلام مي گردد:

 

1- كپي برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

2- كپي برابر با اصل پشت و روي كارت ملي

3- كپي برابر با اصل  آخرين مدرك تحصيلي

4- كپي برابر با اصل حكم دفترياري اول

5- كپي برابر با اصل پشت و روي كارت پايان خدمت

6- نامه معرفي جانشين  از دفترخانه

7- رضايت نامه رسمي از وراث سردفتر متوفي

8- برگه انحصار وراثت وراث سردفتر متوفي

9- 4 قطعه عكس پرسنل 4×3 پشت نويسي شده

10-فيش واريزي به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان به شماره حساب 0105803465004 به نام كانون سردفتران و دفترياران

 

بديهي است هر كدام از موارد ذيل به فراخور شرايط فرد متقاضي تطبيق يافته و مورد نياز مي باشد (‌به عنوان مثال؛ برگه انحصار وراثت، از آن دسته از عزيزاني مطالبه خواهد شد كه معرفي نامه را از وراث سردفتر متوفي دريافت داشته اند.)

ضروري است كپي هاي مورد نياز در برگ A4 تحويل دفتر آموزش شود .

در صورت نياز با دفتر آموزش شماره 88705190 داخلي 1320 تماس حاصل فرمايند.

 

 

 

 

                                                                                                    

تاریخ ارسال خبر: 
1400/10/07