کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

آخرین مهلت ارسال و تحویل اسناد درمانی سال ۱۴۰۰ همکاران،۱۰ خرداد سال ۱۴۰۱ است

آخرین مهلت ارسال و تحویل اسناد درمانی سال ۱۴۰۰ همکاران،۱۰ خرداد سال  ۱۴۰۱ است

طلاعیه مهم واحد بیمه و درمان

همکاران محترم؛ سردفتران و دفتریاران
طبق آخرین جلسه هیت مدیره :

 آخرین مهلت ارسال و تحویل اسناد درمانی متعلق به سال ۱۴۰۰ همکاران، ۱۰ خرداد سال  ۱۴۰۱ است و کلیه اسناد درمانی سال ۱۴۰۰ که بعد از این تاریخ به دبیرخانه کانون رسیده باشد، قابل پرداخت نخواهد بود و عودت می گردد.

خواهشمند است اسناد درمانی سال ۱۴۰۰ خود را در اسرع وقت به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال فرمایید.

تاریخ ارسال خبر: 
1401/02/11