کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

سردفتران و دفتریاران فعلا از ارایه اظهارنامه و اقدامات مربوط به استفاده از تبصره ماده 100 خودداری نمایند

سردفتران و دفتریاران فعلا از ارایه اظهارنامه و اقدامات مربوط به استفاده از تبصره ماده 100 خودداری نمایند

علی رغم پیگیری کانون و ارایه درآمد تفکیک شده باتوجه به اینکه زیرساختهای لازم در سازمان امور مالیاتی برای بارگذاری اطلاعات مربوطه وجود ندارد و مشکلات سامانه و بارگذاری اطلاعات درآمدی همکاران در سایت سازمان امور مالیاتی تاکنون برطرف نشده است، لذا از همکاران محترم درخواست می شود فعلا از ارایه اظهارنامه و اقدامات مربوط به استفاده از تبصره ماده 100 تا اطلاعیه بعدی خودداری نمایند.


همچنین از کلیه همکاران محترم درخواست می شود اطلاعیه های مربوط به برگزاری جلسات جهت تسهیل در امر‌ ارسال اظهارنامه را صرفا از طریق پرتال کانون به نشانی   https://portal.notary.irو کانال های کانون در فضای مجازی (کانال تلگرام و اینستاگرام) که از سوی روابط عمومی کانون منتشر می شود پیگیری نمایند و به سایر اطلاعیه ها در فضای مجازی توجهی نکنند.


فعلا جلسه ای در راستای ارایه اظهار نامه مالیاتی در کانون برگزار نخواهد شد.

تاریخ ارسال خبر: 
1401/03/25