کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 16 آذر 1401

مهلت ارسال رزومه برای جذب پژوهشگر پژوهشکده حقوق سردفتری تا 15 تیر تمدید شد

مهلت ارسال رزومه برای جذب پژوهشگر پژوهشکده حقوق سردفتری تا 15 تیر تمدید شد

مهلت ارسال رزومه برای جذب پژوهشگر پژوهشکده حقوق سردفتری تا 15 تیر تمدید شد

به گزارش روابط عمومی، نظر به اینکه به حول و قوه الهی متعاقب برگزاری جلسات متعدد توسط تعدادی از نخبگان صنف و تهیه اساسنامه مورد نظر و پیش بینی محل استقرار، پژوهشکده حقوق سردفتری در مرحله دریافت مجوز توسط کانون سردفتران و دفتریاران است که در این مرحله نیاز به جذب نیروی انسانی مورد نظر جهت فعالیت در گروه های پژوهشی می باشد لذا به منظور استفاده از ظرفیت های علمی حوزه سردفتری از عزیزانی که علاقه مند به همکاری باشند تقاضا می شود با توجه به نیازها و شرایط ذیل الذکر که منطبق بر ضوابط و مقررات اعلامی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است،  تقاضای خود را به همراه رزومه و مدارک مورد نیاز تا پایان خردادماه جاری به آدرس پستی کانون تهران به نشانی تهران، خیابان مطهری،روبروی خیابان سنایی،شماره 273 کد پستی 1586717311 دفتر آموزش و پژوهش ارسال فرمایند :

 

الف) تعدادی پژوهشگر با مدرک دکتری حقوق

ب) تعدادی پژوهشگر با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی منتشر شده و یک طرح پژوهشی پایان یافته باشند (توضیحا پایان نامه به عنوان جایگزین طرح پژوهشی مورد پذیرش است)

پ) تعدادی پژوهشگر شاخص با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که دارای حداقل دو مقاله علمی پژوهشی منتشر شده و دو طرح پژوهشی پایان یافته باشند  (توضیحا پایان نامه به عنوان جایگزین طرح پژوهشی مورد پذیرش است)

 

قابل ذکر است که تعدادی از پژوهشگران پذیرفته شده تعهد به اشتغال طبق ضوابط پژوهشکده و وزارت علوم را خواهند داشت.

 

تاریخ ارسال خبر: 
1401/04/01