کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 16 آذر 1401

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص پیگیری مسائل مالیاتی دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص پیگیری مسائل مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
پیرو پیگیری‌های مستمر علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص حل مشکل مالیاتی همکاران در سراسر کشور به اطلاع می‌رساند پس از برگزاری جلسات متعدد، حل مشکل نزدیک به ۷ هزار نفر همکار انجام شد و اطلاعات ثبت نامی در سامانه مالیاتی درج شد و همکاران اظهارنامه خود را ارسال و یا ازتبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده و ضرایب مناسبی اعمال شده است.

در ادامه سازمان امور مالیاتی لیستی شامل ۱۷۷۰ نفر از همکاران ارائه نمود که این افراد شامل ۴ گروه بودند؛ 

۱-همکارانی که در سال ۱۳۹۹ اظهارنامه مشارکتی تکمیل و ارسال کرده بودند.

۲-همکارانی که دارای چند کد رهگیری و یا پرونده مالیاتی بودند.

۳-همکارانی که اینتا کد غیر صحیح در سامانه وارد کرده بودند.

۴-همکارانی که در پیش ثبت نام اطلاعات ناقص وارد سامانه نموده  که امکان اصلاح و ویرایش این اطلاعات ناقص نبود.

در ادامه و با پیگیری‌های صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی برای حل مشکل مالیاتی لیست ۱۷۷۰ نفره همکاران، روز یکشنبه مورخ ۱۲ تیرماه فرآیند توافق با سازمان امور مالیاتی برای این تعداد نهایی شد تا مشکل همکاران این لیست نیز حل شود.
همچنین از سوی رئیس کانون جناب آقای اشرفی مسوول مستقیم پیگیری کارها در سازمان امور مالیاتی و در کانون جناب آقای رشتیانی مدیر واحد مالی کانون پیگیری‌های لازم را به سرانجام رسانده وامروز این فایل ارسال شده است.

بعد از اطلاع رسانی مجدد، از ظهر روز سه‌شنبه(۱۴ تیرماه جاری) امکان مراجعه همکاران به سامانه امور مالیاتی جهت تکمیل و ارسال اظهارنامه فراهم خواهد گردید.
تاریخ ارسال خبر: 
1401/04/15