گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با حضور سردفتران و دفتریاران استان کرمان