تسلیت بسیج سردفتران و دفتریاران به مناسبت درگذشت نایب رییس کانون