هیات مدیره دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربیتعیین شد