آل‌محمد: باید شرایط اعطای جواز و پروانه کسب به دفاتر املاک سخت تر شود