رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خوزستان:سران دفاتر همکاران سه قوه هستند