سخنرانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت ششم دی ماه